IT&L Services    Y-tunnus:   2439617-7     VAT: FI24396177   
 
JEZIK / KIELI: Sivu suomeksi Na bosanskom jeziku Hrvatskii jezik Srpski jezik

Među našim strankama mogu se neći mnoge državne i međunarodne organizacije i ministarstva.
      
      Nudimo prvorazredne i tehnički vrlo kvalitetne usluge prevođenja.
 
  Usluge tumačenja:
    
Usluge prevođenja:
      
Usluga recenzije prevoda:
  Jezici tumačenja: bosanski, hrvatski cp i srpskohrvatski 
  Prevođenje teksta sa finskog na gore navedene jezike i obratno
 
Recenzija prevedenog teksta

Tumač na poslu.  
Upute i ponude poslati putem e-maila ili pozivom na telefon